Audio học kế toán (Buổi 1) Sắp xếp hóa đơn chứng từ

   Audio học kế toán buổi 1 với chủ đề sắp xếp hóa đơn chứng từ, thuộc khóa học kế toán thực hành của Kế Toán Vina. Mới các bạn cùng học và theo dõi nhé.