Audio học kế toán (Buổi 2): Công việc phải làm ở doanh nghiệp mới thành lập

   Tiếp tục, audio học kế toán buổi 2 với chủ đề công việc phải làm ở doanh nghiệp mới thành lập, thuộc khóa học kế toán thực hành của Kế Toán Vina. Mới các bạn cùng học và theo dõi nhé.