Bài giải Excel ứng dụng trong kế toán

Để các bạn có thể đối chiếu được kết quả mình làm các bài tập ứng dụng excel trong kế toán, Kế toán Vina gửi tới các bạn bộ tài liệu Bài giải Excel ứng dụng trong kế toán. 

Dowload file đính kèm tại đây