Các mức đóng lệ phí môn bài mới nhất từ năm 2017

Kể từ 1/1/2017 mức lệ phí môn bài thay đổi theo TT 302/2016/TT-BTC do bộ tài chính ban hành, thay đổi như sau:

MỨC LỆ PHÍ MÔN BÀI:

 

BẬC THUẾ

VỐN ĐIỀU LỆ

SỐ TIỀN THUẾ(vnđ)

MÃ TIỂU MỤC

1

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000

2862

2

Dưới 10 tỷ đồng

2.000.000

2863

3

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm hoạt động

1.000.000

2864

 
  • Mức thu lệ phí môn bài căn cứ vào vốn điều lệ được thể hiện trên giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong điều lệ của hợp tác xã. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.
  • Trường hợp vốn điều lệ được ghi trong giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra tiền Việt nam để làm căn cứ đóng thuế môn bài.
 
MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM THUẾ MÔN BÀI
  • Doanh nghiệp được thành lập vào 6 tháng cuối năm (tức là từ 1/7 trở đi) thì nộp ½ số tiền thuế cả năm.
 
HỒ SƠ KHAI THUẾ
  • Tờ khai thuế môn bài: 01MBAI 
 
NƠI NỘP VÀ THỜI HẠN NỘP
  • Người nộp thuế chuẩn bị, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp chưa có phát sinh thì thời hạn chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.
  • Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời gian khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có thay đổi.
  • Trường hợp người nộp thuế đang hoạt động SXKD có mức thuế phải nộp năm trước không thay đổi thì năm sau không phải làm lại tờ khai thuế môn bài, chỉ phải nộp tiền. Thời hạn khai thuế chậm nhất là 31/1.
  • Trường hợp người nộp thuế có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký nộp thuế và mã số thuế thì phải nộp mức thuế môn bài cả năm không phân biệt thời điểm thực hiện là 6 tháng đầu năm hay cuối năm.
 
 Kế toán Vina – Nơi đào tạo kế toán uy tín!