Các vấn đề cần lưu ý đối với hóa đơn

1. Đối với hóa đơn đầu vào
- Phải là hóa đơn đã được làm thông báo phát hành: Khi nhận hóa đơn đầu vào (liên 2) bạn phải kiểm tra xem hóa đơn này đã được làm thông báo phát hành hay chưa.
Vào trang: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn để tra cứu hóa đơn.
Để biết cách tra cứu, bấm vào đây: Hướng dẫn tra cứu hóa đơn .
Trường hợp hóa đơn đầu vào chưa được làm thông báo thì hóa đơn đó là hóa đơn bất hợp pháp, người sử dụng hóa đơn bất hợp pháp bị phạt từ 20 triệu - 50 triệu đồng theo khoản 5 điều 11 thông tư số 10/2014/TT-BTC 
 
- Hóa đơn trên 20 triệu phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
 
Theo điều 6 TT78/2014/TT-BTC: Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính có phát sinh khoản chi phí này).
Như vậy, nếu hóa đơn mua vào có giá trị từ 20 triệu trở lên, hoặc mua nhiều hóa đơn dưới 20 triệu trong cùng 1 ngày mà không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì toàn bộ tiền thuế GTGT không được khấu trừ, phần giá trị hóa đơn (chưa bao gồm thuế) không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.
 
- Các thông tin bắt buộc trên hóa đơn phải được lập đầy đủ
 
Theo tiết b, khoản 1 điều 11 thông tư số 10/2014/TT-BTC quy định: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 
Vậy khi nhận hóa đơn, bạn phải kiểm tra tất cả các tiêu thức trên hóa đơn xem đã được lập đầy đủ hay chưa, nếu chưa thì yêu cầu bên bán phải bổ sung đầy đủ.
 
2. Hóa đơn đầu ra
- Phải là hóa đơn đã được làm thông báo phát hành 
 
Theo tiết c, khoản 2 điều 10 thông tư số 10/2014/TT-BTC: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.
 
Vậy trước khi bắt đầu viết hóa đơn, bạn phải kiểm tra xem hóa đơn của đơn vị mình đã được làm thông báo phát hành hay chưa, thời gian nào thì được sử dụng hóa đơn?
Để biêt cách làm thông báo phát hành hóa đơn, ấn vào đây
 
- Phải xuất hóa đơn khi bán hàng 
 
Theo khoản 4, điều 11 TT10/2014/TT-BTC: Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
 
b) Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua.
 
Xem thêm : Hướng dẫn viết hóa đơn dưới 200.000 đồng /lần