Cách sắp xếp hóa đơn chứng từ và sổ sách kế toán

   Sắp xếp hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán làm thế nào để nhân viên kế toán dễ tìm kiếm là điều mà ai cũng cần biết. Vậy sắp xếp sao cho khoa học?

Bạn cần tuân thủ nguyên tắc như sau :

  • Sắp xếp theo trình tự thời gian.

  • Sắp xếp loại nào đi với loại đấy (ví dụ hóa đơn mua vào đi với nhau, hóa đơn bán ra).

  • Đóng quyển: đóng theo năm hoặc quý hoặc tháng tùy theo đặc điểm của từng công ty (nếu số lượng nhiều, đó ng theo tháng, còn lại nên đóng theo kỳ kê khai thuế).

 

Cách đóng hồ sơ sổ sách như sau:

1. TỜ KHAI THUẾ - HÓA ĐƠN GỐC

- Thông báo nộp tờ khai thành công

- Tờ khai thuế (có phần chữ ký điện tử) mẫu 01/GTGT hoặc 03/GTGT; 04/GTGT

- Bảng kê bán ra.

- Bảng kê mua vào.

- Hóa đơn bán ra (theo trình tự thời gian, và theo tờ khai).

- Hóa đơn mua vào (theo trình tự thời gian, và theo tờ khai).

 

2. HỢP ĐỒNG KINH TẾ

- Hợp đồng mua vào (bán ra)

- Phụ lục hợp đồng

- Biên bản thanh lý hợp đồng

- Báo giá

- Đề nghị chuyển tiền

- Hóa đơn (photo)

 

3. HỒ SƠ LƯƠNG

- Hợp đồng lao động

- Phụ lục hợp đồng

- Quyết định tăng lương, thưởng, hoa hồng, phụ cấp, trợ cấp (nếu có)

- Quyết định thôi việc (nếu có)

- Bảng chấm công

- Phiếu báo làm thêm giờ

- Chi tiết hoa hồng (nếu có)

- Bảng thanh toán lương (có xác nhận của người lao động)

- Giấy chuyển tiền lương qua ngân hàng (bản photo – nếu có)

-

4. TỜ KHAI TẠM TÍNH THUẾ TNDN (ĐẾN HẾT Q3/2014)

5. TỜ KHAI TẠM TÍNH THUẾ TNCN (nếu có)

6. SỔ SÁCH

- Báo cáo tài chính

- Sổ nhật ký chung

- Sổ cái tài khoản

- Sổ chi tiết tài khoản

- Sổ tổng hợp phải thu/phải trả

- Sổ chi tiết phải thu/phải trả

- Bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn

- Sổ chi tiết hàng hóa, vật liệu

- Bảng phân bổ chi phí trả trước

- Bảng trích khấu hao tài sản cố định

 

Kế toán Vina – Nơi đào tạo kế toán uy tín !