Xem và download bảng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp mới nhất năm 2018 theo thông tư 200/2014/TT-BTC bao gồm file word, pdf,.. Hệ thống đầy đủ chi tiết từng tài khoản kế toán doanh nghiệp.

Date 22/12/2014
Ngày hiệu lực 01/01/2015

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Date 22/12/2014
Ngày hiệu lực 01/01/2015
- Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế toàn bộ Quyết định 15, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015 và áp dụng cho việc lập và trình bày BCTC từ năm 2015 trở đi;
- Thông tư số 200/2014/TT-BTC cởi mở hơn so với Quyết định 15, mang tính chất hướng dẫn nhiều, coi trọng BẢN CHẤT HƠN HÌNH THỨC.
- Thay đổi về bản chất một số điểm chính sau đây:
Date 22/12/2014
Ngày hiệu lực 01/01/2015

Những điểm mới của TT200/2014/TT-BTC

Date 22/12/2014
Ngày hiệu lực 01/01/2015

Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Date 22/12/2014
Ngày hiệu lực 01/01/2015

Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Date 22/12/2014
Ngày hiệu lực 01/01/2015