Công việc của Kế toán tại Doanh nghiệp chuyển địa chỉ cùng quận

Công ty bạn đang muốn chuyển địa chỉ đến một nơi khác trong cùng quận/huyện. Vậy bạn đã biết công việc của Kế toán cần làm gì không?

Do thay đổi địa chỉ cùng quận/huyện nên cơ quan thuế quản lý trực tiếp không thay đổi. Nên bạn không cần phải làm các thủ tục liên quan đến chốt thuế với cơ quan thuế. Mà phải làm những công việc sau :
 
1. Thủ tục với sở kế hoạch đầu tư thành phố
 
Làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh (thay đổi địa chỉ trụ sở chính ). Hồ sơ bao gồm :
Thành phần hồ sơ (Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên).
 
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp.
3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp.
4. Giấy ủy quyền + CMND bản photo của người đi nộp hồ sơ.
 
Nếu công ty các bạn loại hình doanh nghiệp (TNHH MTV, Công ty cổ phần..) thì chọn biểu mẫu trên trang web cho phù hợp với công ty mình nhé. Các biểu mẫu luôn được SKH&ĐT cập nhật mới nên các bạn lên web để download
 
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 
Lệ phí: 200.000 đồng thay đổi GPKD + 300.000 đồng phí công bố nội dung doanh nghiệp.
 
Nơi nộp: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư TP.
 
2. Thủ tục với cơ quan thuế
 
- Sau khi thay đổi thông tin  địa chỉ, phần địa chỉ trên hóa đơn thay đổi so với thông tin hóa đơn đã làm thông báo với thuế. Bạn có 2 phương án xử lý.
 
* Phương án 1: Hủy hóa đơn cũ, làm hóa đơn mới
- Làm thông báo hủy hóa đơn cũ theo TB03/AC.
- Đặt in hóa đơn mới theo địa chỉ mới.
- Làm thông báo phát hành hóa đơn theo TB01/AC (sau 2 ngày bạn sẽ được sử dụng hóa đơn mới) .
 
Phương án 2: Vẫn sử dụng hóa đơn cũ
- Làm thông báo điều chỉnh thông tin trên hóa đơn theo mẫu TB04/AC gửi cho cơ quan thuế (2 ngày sau mới được sử dụng hóa đơn)
- Khắc dấu địa chỉ mới.
- Trên tờ hóa đơn bắt đầu thay đổi địa chỉ, gạch bỏ dòng địa chỉ cũ, đóng dấu địa chỉ mới vào bên phải thông tin địa chỉ cũ.
Trên đây là công việc của kế toán tại doanh nghiệp thay đổi địa chỉ cùng quận/huyện mà không thay đổi cơ quan thuế quản lý.
Để tải các mẫu biểu trên, bạn hãy để lại mail bên dưới, chúng tôi sẽ gửi ngay cho bạn