Công việc của Kế toán tại Doanh nghiệp chuyển địa chỉ khác quận

Công ty bạn đang muốn chuyển địa chỉ đến một nơi khác dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý. Vậy bạn đã biết công việc của Kế toán cần làm gì không? Sau đây, Kế toán Vina xin hướng dẫn các thủ tục cần thiết.

1. THỦ TỤC ĐỐI VỚI CHI CỤC THUẾ CŨ (NƠI CHUYỂN ĐI)
 
- Làm mẫu 08/MST, điền vào chỉ tiêu thay đổi địa chỉ: Ghi địa chỉ nơi chuyển đi và địa chỉ nơi chuyển đến.
- Nộp các hồ sơ để chốt thuế, hồ sơ bao gồm:
+ Tờ khai thuế GTGT đến thời điểm chuyển đi
+ Báo cáo sử dụng hóa đơn mẫu BC26/AC và phụ lục 3.10 (dành cho DN chuyển địa điểm) đến thời điểm chuyển đi.
- Nộp tiền thuế, tiền phạt phát sinh đến thời điểm chuyển đi.
- Sau khi làm xong thủ tục chốt thuế, cơ quan thuế sẽ cấp cho DN mẫu số 09/MST.
 
2. THỦ TỤC VỚI SỞ KẾ HOẠCH
 
- Sau khi có mẫu 09/MST (bạn phô tô làm vài bản) trong vòng 7 ngày làm việc phải liên hệ với sở kế hoạch để làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh (thay đổi địa chỉ trụ sở chính). Hồ sơ bao gồm:
 
Thành phần hồ sơ (Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp.
3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp.
4. Giấy ủy quyền + CMND bản photo của người đi nộp hồ sơ.
5. Mẫu 09/MST (bản gốc)
 
Nếu công ty các bạn loại hình doanh nghiệp (TNHH MTV, Công ty cổ phần..) thì chọn biểu mẫu trên trang web cho phù hợp với công ty mình nhé. Các biểu mẫu luôn được SKH&ĐT cập nhật mới nên các bạn lên web để download
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: 200.000 đồng thay đổi GPKD + 300.000 đồng phí công bố nội dung doanh nghiệp.
Nơi nộp: Phòng đăng ký kinh doanh-Sở kế hoạch và đầu tư TP.
- Khắc dấu công ty, dấu địa chỉ mới của doanh nghiệp.
- Làm thủ tục công bố mẫu dấu trên mạng.
 
3. THỦ TỤC ĐỐI VỚI CHI CỤC THUẾ MỚI (NƠI CHUYỂN ĐẾN)
- Nộp mẫu 09/MST ( bản photo).
- Nộp báo cáo sử dụng hóa đơn BC26/AC và phụ lục 3.10 (giống hệt mẫu đã nộp ở cơ quan thuế nơi chuyển đi)
- Sau khi thay đổi thông tin địa chỉ, phần địa chỉ trên hóa đơn thay đổi so với thông tin hóa đơn đã làm thông báo với thuế. Bạn có 2 phương án xử lý:
 
* Phương án 1: Hủy hóa đơn cũ, làm hóa đơn mới
- Làm thông báo hủy hóa đơn cũ theo TB03/AC.
- Đặt in hóa đơn mới theo địa chỉ mới.
- Làm thông báo phát hành hóa đơn theo TB01/AC ( sau 2 ngày bạn sẽ được sử dụng hóa đơn mới).
 
Phương án 2: Vẫn sử dụng hóa đơn cũ
- Làm thông báo điều chỉnh thông tin trên hóa đơn theo mẫu TB04/AC gửi cho cơ quan thuế (2 ngày sau mới được sử dụng hóa đơn).
- Khắc dấu địa chỉ mới.
- Trên tờ hóa đơn bắt đầu thay đổi địa chỉ, gạch bỏ dòng địa chỉ cũ, đóng dấu địa chỉ mới vào bên phải thông tin địa chỉ cũ.
Trên đây là công việc của kế toán tại doanh nghiệp thay đổi địa chỉ khác quận/huyện dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý.
Để tải các mẫu biểu trên, bạn hãy để lại mail bên dưới, chúng tôi sẽ gửi ngay cho bạn.