Kế toán trưởng là một vị trí vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp. Nhân sự này là một trợ thủ đắc lực cho giám đốc trong việc quản lý, điều tiết tài chính. Thiếu đi vị trí này là doanh nghiệp thiếu hẳn một cánh tay phải. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể làm được Kế toán trưởng vì

- Kế toán trưởng cần phải có chứng chỉ theo quy định của Bộ tài chính

- Người làm nghề kế toán trưởng phải đầy đủ Tâm - Tài - Đức mới làm cho doanh nghiệp phát triển.

         Kế toán trưởng là một vị trí vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp. Nhân sự này là một trợ thủ đắc lực cho giám đốc trong việc quản lý, điều tiết tài chính. Thiếu đi vị trí này là doanh nghiệp thiếu hẳn một cánh tay phải. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể làm được Kế toán trưởng vì

- Kế toán trưởng cần phải có chứng chỉ theo quy định của Bộ tài chính

- Người làm nghề kế toán trưởng phải đầy đủ Tâm - Tài - Đức mới làm cho doanh nghiệp phát triển.