Dịch vụ soát xét quyết toán thuế

TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN THỰC HIỆN DỊCH VỤ SOÁT XÉT QUYẾT TOÁN THUẾ?
        Báo cáo tài chính (BCTC) là một trong những báo cáo bắt buộc mà Doanh nghiệp phải nộp hàng năm cho cơ quan thuế và một số cơ quan khác 
TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN THỰC HIỆN DỊCH VỤ SOÁT XÉT QUYẾT TOÁN THUẾ?
        Báo cáo tài chính (BCTC) là một trong những báo cáo bắt buộc mà doanh nghiệp phải nộp hàng năm cho cơ quan thuế và một số cơ quan khác (Thống kê, Chứng khoán, Ngân hàng…). BCTC cung cấp cho người đọc các thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp mình, nhưng kế toán mà DN đang thuê đã làm đúng và đủ hay chưa? Đặc biệt là đối với những doanh nghiệp có sự thay đổi về nhân sự kế toán thường xuyên; hoặc những DN đang chuẩn bị quyết toán thì việc sử dụng dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính là cần thiết.
 De-cuong-chi-phi-san-xuat-va-tinh-gia-thanh
Soát xét báo cáo tài chính
KẾ TOÁN VIỆT NAM CUNG CẤP DỊCH VỤ SOÁT XÉT - QUYẾT TOÁN THUẾ
Nội dung công việc mà chúng tôi sẽ thực hiện, bao gồm:
 
1. Soát xét sổ sách kế toán
 • Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán: Sắp xếp, phân loại, kiểm tra chứng từ kế toán về tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chứng từ theo pháp luật thuế hiện hành. 
 • Kiểm tra việc định khoản, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng, quý.
 • Kiểm tra lập Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý và Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm.
 • Kiểm tra Báo cáo thuế thu nhập cá nhân tạm tính quý và Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm.
 • Kiểm tra việc tính nộp và kê khai các loại thuế khác: thuế môn bài, thuế XNK…
 • Kiểm tra việc lập Báo cáo tài chính theo quy định.
 • Tư vấn tổng thể về thuế, kế toán và các vấn đề xử phạt khi làm sai để doanh nghiệp nắm bắt được.
 • Lập Báo cáo kết quả soát xét gửi cho Quý Công ty, nội dung thể hiện rõ những vấn đề tồn tại, sai sót và đề xuất phương án điều chỉnh, sửa chữa, bổ sung.

2. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán

 • Trên cơ sở những sai sót của quý Công ty, sau khi đã thống nhất về phương án sửa chữa, chúng tôi sẽ làm hoàn thiện bổ sung sổ sách cho doanh nghiệp.
 • Hạch toán lại sổ sách kế toán
 • Bổ sung chứng từ phù hợp với chuẩn mực kế toán và pháp luật về thuế - kế toán
 • Nộp lại báo cáo (nếu có)
 • In lại sổ sách và bàn giao toàn bộ file mềm, file cứng cho khách hàng

3. Quyết toán thuế : Đại diện cho khách hàng tham gia giải trình và bảo vệ số liệu trước cơ quan thuế

Với phương châm “Bảo vệ lợi ích của khách hàng là số 1” Công ty Kế toán Việt Nam luôn được sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách hàng. Nếu bạn muốn sử dụng dị ch vụ soát xét quyết toán thuế. Hãy gọi ngay cho chúng tôi.