Điều kiện được hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2017

   Bạn đang có một vài thắc mắc về chế độ cũng như điều kiện hưởng chế độ thai sản năm 2017 mới nhất hiện nay đang được quy định tại luật BHXH. Mời bạn theo dõi những câu hỏi và câu trả lời dưới đây để có thể giải đáp được thắc mắc của chính mình nhé.

 

CÂU HỎI

Từ tháng 04/2014, tôi có làm việc và đóng bảo hiểm tại công ty A. Đến tháng 06/2017, tôi nghỉ việc và không đóng bảo hiểm tại Công ty A. Trong suốt thời gian từ tháng 06/2017 đến tháng 10/2017, tôi không đóng bảo hiểm. Đến tháng 11/2017, tôi bắt đầu đi làm và đóng bảo hiểm tại công ty B. Tuy nhiên hiện tôi đang mang thai và dự kiến tháng sinh là 15/02/2018. Vậy kế toán Vina cho tôi hỏi tôi có được hưởng chế độ thai sản bình thường không? Nếu được hưởng thì mức hưởng của tôi được tính như thế nào?

TRẢ LỜI

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Kế toán Việt Nam, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp, bạn dự kiến sinh vào tháng 02/2018 thì thời điểm để tính trong vòng 12 tháng trước khi sinh từ T2.2017-T1.2018. Thời gian đóng bảo hiểm từ tháng 2.2017 – 6.2017 và từ tháng 11.2017-1.2018 là 8 tháng. Bạn đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản khi sinh con là đóng đủ 6 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh.

 

Bạn được hưởng chế độ thai sản theo quy định pháp luật như sau:

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đô i trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội”