File Excel hàng tồn kho

📊  Kế toán vina gửi tặng các bạn file excel quản lý kho nhập xuất tồn có gồm bảng kê phiếu nhập - xuất kho hàng hóa; Báo cáo nhập - xuất - tồn kho hàng hóa; Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa.

➯ Dowload file đính kèm tại đây