Học kế toán online - Buổi 10: Chuẩn bị lên báo cáo tài chính và các bút toán cuối kỳ

Ở video trước các bạn đã được theo dõi buổi thứ 9 hướng dẫn làm bảng lương bảng chấm công trên Exel và nhập chi phí tiền lương trên phần mềm kế toán Misa. Hôm nay chúng ta cùng nhau học buổi thứ 10 với nội dung chính là chuẩn bị lên báo cáo tài chính và các bút toán cuối kỳ. Mời các bạn cùng theo dõi ở video dưới đây.