Học kế toán online - Buổi 11: Cách kiểm tra báo cáo tài chính

Hôm nay chúng ta tiếp tục cùng nhau học kế toán online trên doanh nghiệp thương mại buổi thứ 11 nội dung cách kiểm tra báo cáo tài chính. Sau khi lên được báo cáo tài chính thì công việc của các bạn là sẽ phải kiểm tra xem báo cáo tài chính bạn lập đã đúng hay chưa. Mời các bạn xem video dưới đây để nắm rõ nhé.