Học kế toán online - Buổi 8: Nhập chứng từ nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước

   Cùng kế toán Việt Nam tiếp tục chương trình "Học kế toán online" buổi 8 với 2 nội dung chính là "nhập chứng từ nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước" & "nhập chứng từ ngân hàng". Mời các bạn xem chi tiết buổi học ở video dưới đây.