Học kế toán online - Buổi 9: Hướng dẫn làm bảng lương, bảng chấm công

Các bạn đang theo dõi chương trình "Học kế toán Online" trên doanh nghiệp thương mại của công ty kế toán Việt Nam. Trong buổi thứ 9 hôm nay với các nội dung chính như hướng dẫn làm bảng lương, bàng chấm công nhập chi phí tiền lương vào phần mềm.