Hỏi đáp: Chủ đề thuế giá trị gia tăng - Phần 1

Chủ đề hôm nay rất là HOT, mọi người cùng nhau tham gia thảo luận các vấn đề liên quan đến  thuế GTGT với 3 nội dung chính: Phương pháp kê khai thuế GTGT; Cách nhận biết hoa đơn rủi ro; Cân đối thuế GTGT