Hỏi đáp kế toán: Chủ đề hướng nghiệp kế toán và hỗ trợ thực tập cho sinh viên năm 4

Tiếp tục chuyên mục hỏi đáp kế toán, buổi chia sẻ ngày hôm nay kế toán Vina sẽ cùng các bạn sẽ thảo luận về chủ đề hướng nghiệp kế toán và hỗ trợ thực tập cho sinh viên năm 4. Mọi câu hỏi liên quan sẽ được giải đáp ở Video dưới đây.