Hướng dẫn lên báo cái tài chính buổi 6

   Hôm nay, chúng ta cùng nhau tiếp tục học buổi thứ 6 trong chương trình "Học kế toán Online" với các nội dung chính là: đặc điểm của hóa đơn chi phí; hướng dẫn nhập hóa đơn chi phí trong kỳ. Mời các bạn xem chi tiết buổi học kế toán thực hành ở video dưới đây.