Hướng dẫn lên báo cáo tài chính bằng phần mềm kế toán Misa - Phần I

Trong Phần I, học Kế toán thực hành Việt Nam sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo cơ sở dữ liệu trên phần mềm kế toán Misa