Hướng dẫn lên báo cáo tài chính buổi 5

Hôm nay, chúng ta cùng nhau học kế toán thực hành buổi thứ 5 "Nhập hóa đơn mua tài sản cố định", nội dung chính của buổi học bao gồm: "Đặc điểm của hóa đơn mua tài sản cố định" & "Hướng dẫn nhập hóa đơn mua tài sản cố định". Mời các bạn xem chi tiết buổi học ở video dưới đây.