Hướng dẫn xử lý trong trường hợp lệch thuế trên tờ khai và báo cáo tài chính

Khi quyết toán thuế, cơ quan thuế sẽ kiểm tra số tiền thuế đã kê khai trên tờ khai thuế GTGT hàng tháng/quý với số tiền thuế trên Báo cáo tài chính. Toàn bộ phần chênh lệch, Doanh nghiệp sẽ phải giải trình, và kết cục thê thảm nhất là Doanh nghiệp bị loại toàn bộ thuế GTGT cùng tiền phạt chậm nộp nếu không kê khai trên tờ khai thuế. Hôm nay, Kế toán Việt Nam sẽ đưa giải pháp để tiền thuế trên tờ khai và BCTC luôn khớp nhau.

Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng trên?

  1. Thứ nhất : Kê khai sai hóa đơn mua vào – bán ra trên tờ khai nhưng khi làm báo cáo tài chính thì lại điền đúng tiền thuế.

  2. Thứ hai : Kê khai thiếu/thừa hóa đơn bán ra trên tờ khai nhưng trên BCTC vẫn kê khai đúng

  3. Thứ ba : Kê khai thừa hóa đơn mua vào trên tờ khai nhưng trên BCTC vẫn kê khai đúng

  4. Thứ tư : Đã kê khai hóa đơn trên tờ khai thuế, nhưng Doanh nghiệp làm mất hóa đơn GTGT nên trong BCTC không kê,

 

 

Giải pháp khắc phục trong từng trường hợp ??

Ví dụ 1 :

Ngày 27/1/2017 công ty Kế toán Việt Nam mua 1 lô hàng của công ty SSS , hóa đơn GTGT số 0123456 ngày 27/1/2017, ký hiệu SS/14P. Số tiền chưa thuế GTGT là 99.000.000 đ, tiền thuế GTGT : 9.900.000 đ.

Khi kê khai tờ khai quý 1/2017, kế toán khai số tiền thuế GTGT được khấu trừ là 9.000.000 đ, nhưng khi làm báo cáo tài chinh năm 2017 kế toán hạch toán tiền thuế được khấu trừ là 9.9 triệu

Đến hết năm 2017 số tiền thuế trên BCTC và tờ khai thuế bị lệch 900.000 đ do kế toán chưa điều chỉnh lại trên tờ khai quý 1/2017.

Giải pháp:

Với trường hợp kê khai sai số tiền thuế trên tờ khai thuế GTGT thì khi hạch toán vào sổ, kế toán xử lý như sau :

Nợ TK156 : 99.000.000

Nợ TK1331 : 9.000.000 ( bằng số tiền đã kê khai)

Nợ TK 1388 : 900.000 ( số chênh lệch)

Có TK 331 : 108.900.000

Khi phát hiện ra số tiền bị kê khai sai, kế toán phải làm tờ khai bổ sung vào kỳ đã kê khai.( Xem thêm : Hướng dẫn kê khai bổ sung ) Sau khi kê khai bổ sung xong, trên sổ sách, kế toán hạch toán như sau :

Nợ TK 1331 : 900.000

Có TK 1388 : 900.000

Với cách làm như vậy, số thuế trên tờ khai và trên BCTC luôn luôn khớp nhau.

 

Ví dụ 2 : 

Ngày 20/10/2017 Công ty Kế toán Việt Nam cung cấp dịch vụ quyết toán thuế cho công ty Realhome. Kế toán xuất hóa đơn số 0246810, ký hiệu : VN/14P, ngày 20/10/2017, giá trị trước thuế là 15 triệu, tiền thuế GTGT là 1,5 triệu. 

Với tờ khai thuế GTGT quý 3/2017, công ty Kế toán Việt Nam quên không kê khai hóa đơn trên.

Với sổ sách, công ty vẫn hạch toán đầy đủ doanh thu và thuế GTGT phải nộp.

Đến hết năm 2017 số tiền thuế trên BCTC và tờ khai thuế bị lệch 1.500.000 đ do kế toán chưa điều chỉnh lại trên tờ khai quý 3/2017.

Giải Pháp:

Với trường hợp kế toán quên không kê khai hóa đơn bán ra, khi làm sổ sách, kế toán hạch toán như sau :

+ Bút toán giá vốn :

+ Bút toán doanh thu :

Nợ TK 131 : 16.500.000

Có TK 5113 : 15.000.000 (Doanh thu)

Có TK 3388 : 1.500.000 (số tiền thuế chưa kê khai)

Khi phát hiện ra hóa đơn quên không kê khai, kế toán phải làm tờ khai bổ sung vào kỳ đã kê khai.( Xem thêm : Hướng dẫn kê khai bổ sung ) Sau khi kê khai bổ sung xong, trên sổ sách, kế toán hạch toán như sau :

Nợ TK 3388 : 1.500.000

Có TK 3331 : 1.500.000

Với cách làm như vậy, số thuế trên tờ khai và trên BCTC luôn luôn khớp nhau.

 

Ví dụ số 3 :

Ngày 1/2/2017, công ty Kế toán Việt Nam cung cấp dịch vụ rà soát Báo cáo tài chính năm 2016 cho công ty Minh Dũng,kế toán xuất hóa đơn GTGT số 0357911, ký hiệu VN/14P, ngày 1/2/2017 số tiền chưa thuế GTGT là 10.000.000 đ, tiền thuế GTGT là 1.000.000 đ

Trên tờ khai thuế GTGT quý 2/2017 của Công ty Minh Dũng, kế toán kê khai khấu trừ 2 lần tiền  thuế GTGT hóa đơn trên

Trên BCTC, công ty Minh Dũng chỉ kê 1 lần.

Đến thời điểm hiện tại ( quý 3/2017) số liệu trên tờ khai đang lệch so với  báo cáo của Công ty Minh Dũng là 1 triệu tiền thuế.

Giải Pháp :

Đối với trường hợp kê khai khấu trừ 2 lần tiền thuế GTGT, khi hạch toán, kế toán vào sổ như sau ( Tại Công ty Minh Dũng) :

Nợ TK 6422 : 10.000.000

Nợ TK1331 :2.000.000

Có TK 331 : 11.000.000

Có TK 3388 : 1.000.000

Khi phát hiện ra hóa đơn quên không kê khai, kế toán phải làm tờ khai bổ sung vào kỳ đã kê khai.( Xem thêm : Hướng dẫn kê khai bổ sung ) Sau khi kê khai bổ sung xong, trên sổ sách, kế toán hạch toán như sau :

Nợ TK 3388 : 1.000.000

Có TK 1331 : 1.000.000

Với cách làm như vậy, số thuế trên tờ khai và trên BCTC luôn luôn khớp nhau.

 

Ví dụ số 4:

Công ty Kế toán Việt Nam ký hợp đồng  làm dịch vụ xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho công ty Canon với giá 100 triệu chưa thuế, tiền thuế GTGT 10 triệu. Hóa đơn được viết vào ngày 22/11/2017, số 0579135, ký hiệu VN/14P. Bên Canon đã thanh toán bằng chuyển khoản cùng ngày xuất hóa đơn

Trên tờ khai thuế GTGT quý 4/2017, công ty Canon đã kê khai thuế được khấu trừ đối với hóa đơn trên

Khi hạch toán hóa đơn trên vào sổ, kế toán công ty Canon phát hiện hóa đơn trên đã bị mất, nên không hạch toán hóa đơn trên.

Đến hết năm 2017, số tiền thuế trên tờ khai và báo cáo tài chính của công ty Canon bị lệch 10tr tiền thuế

Giải Pháp :

Trường hợp hóa đơn GTGT đầu vào đã kê khai nhưng sau làm mất hóa đơn

Khi vào sổ, kế toán hạch toán như sau  (tại công ty Canon) :

Nợ TK 242 : 100.000.000

Nợ TK1331 : 10.000.000 (số tiền thuế trên hóa đơn bị mất)

Có TK 331 : 110.000.000

Để hạch toán được như trên, xem thêm : Xử lý hóa đơn bị mất

 

Mọi chi tiết xin liên hệ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM
Cơ sở Cầu Giấy : P 910 Tòa nhà Sunrise Building số 90 Trần Thái Tông – Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội.
Điện thoại : 024.32008354/024.32008364.
Hotline : 0967 66 1212.
Website : ketoanvina.com