Kế toán xây dựng có gì khó? Kế toán trong xây dựng, xây lắp có nét đặc thù riêng, và khó hơn đối với làm kế toán trong doanh nghiệp Thương mại. Đó là bởi, đặc điểm của loại hình này:

   Nhà hàng - khách sạn là một mô hình kinh doanh khá phổ biến hiện nay.  Làm kế toán mảng nhà hàng - khách sạn tương đối khó, bạn có biết không ?

   Đặc điểm của Doanh nghiệp sản xuất rất khác với các loại hình doanh nghiệp khác. Với quy trình từ việc mua nguyên vật liệu => Chế biến/sản xuất ra thành phẩm => Tiêu thụ thành phẩm. Mỗi đặc thù sản phẩm khác nhau lại có những cách tập hợp chi phí khác nhau, ví dụ doanh nghiệp in biển quảng cáo, sản phẩm đa dạng theo kích thước của sản phẩm; DN sản xuất theo đơn đặt hàng hoặc theo sản phẩm riêng…