Mẫu tờ khai thuế GTGT 01-GTGT và bảng kê mua vào bán ra

Mẫu tờ khai thuế GTGT 01/GTGT và bảng kê mua vào bán ra

➭ Các bạn tải file 30 mẫu báo cáo thực tập kế toán tại đây