Phần mềm hỗ trợ kê khai bản cập nhật mới nhất

Ngày 10-11-2017 Tổng cục thuế đã tiến hành nâng cấp phần mềm HTKK phiên bản 3.8.0. Kế toán Vina gửi tới các bạn phần mềm hỗ trợ kê khai thuế bản cập nhật mới nhất.

➭ Tải xuống phần mềm miễn phí  tại đây