Tự học kế toán thuế buổi 4 - Thuế thu nhập cá nhân

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1. Văn bản pháp luật:

 • NĐ 65/2013/NĐ-CP  sửa đổi một số điều liên quan.

 • TT 140/2012/TT-BTC

 • TT 111/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/8/2013 hướng dẫn NĐ 65/2013/NĐ-CP, bãi bỏ TT84/2006/TT-BTC và TT62/2009/TT-BTC

2. Thuế thu nhập cá nhân là gì?

3: Căn cứ tính thuế: (Thu nhập chịu thuế và Thuế suất)

3.1: Đối với cá nhân có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

Thuế TNCN phải nộp kỳ này = Thu nhập tính thuế x Thuế suất lũy tiến từng phần

TN tính thuế = TN chịu thuế - Các khoản giảm trừ.

Thu nhập chịu thuế = ∑ thu nhập nhận được từ doanh nghiệp- TN được miễn

(Bao gồm: Lương đủ giờ và ngoài giờ, phụ cấp, thưởng)

*Thu nhập miễn, giảm thuế bao gồm:

 • Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành nghề hoặc công việc ở nơi làm.(Ví dụ các công việc có yếu tố nguy hiểm.)

 • Thu nhập từ bồi thường tai nạn lao động

 • Trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp và các trợ cấp khác theo quy định của bộ luật

 • Trợ cấp 1 lần khi sinh con

 • Tiền ăn ca, ăn trưa không vượt mức quy định của bộ luật lao động (≤ 680.000đ)

 • Phần thu nhập nhận được cao hơn do làm thêm giờ hoạc làm ca đêm (lập bảng kê thời gian làm thêm giờ, làm đêm)

 • Phần khoán chi phí VPP, công tác phí, điện thoại, trang phục,… cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước.

+ Trang phục không quá 5.000.000/người/năm
+ Mức khoán chi
 • Tiền lương hưu do quỹ BHXH chi trả theo đúng quy định của luật BHXH.

*Giảm thuế: Trường hợp người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

*Các khoản giảm trừ:

+ Bản thân: 9.000.000/tháng (108.000.000/năm)
+ Gia cảnh: 3.600.000/người/tháng từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

*Các loại bảo hiểm bắt buộc: BHXH, NHYT, BHTN( không quá 20 lần lương cơ bản), bảo hiểm bắt buộc đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện. Mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyên không quá 1.000.000/tháng.

*Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo,quỹ khuyến học có chứng nhận của Nhà nước.

Biểu suất lũy tiến từng phần:

Bậc thuế

TN tính thuế/tháng (triệu)

Thuế suất (%)

Tính số thuế phải nộp (Triệu)

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5

5

0 tr+ 5% TNTT

5% TNTT

2

Trên 5 đến 10

10

0,25 tr+ 10% TNTT >5 tr

10% TNTT – 0,25tr

3

Trên 10 đến 18

15

0,75 tr+ 15%TNTT >10tr

15% TNTT – 0,75tr

4

Trên 18 đến 32

20

1,95tr+ 20%TNTT >18tr

20%TNTT – 1,65tr

5

Trên 32 đến 52

25

4,75tr+ 25%TNTT >32tr

25% TNTT – 3,25tr

6

Trên 52 đến 80

30

9,75tr+30%TNTT >52tr

30% TNTT – 5,85tr

7

Trên 80

35

18,15tr+ 35% TNTT >80tr

35% TNTT – 9,85tr

 

*Nguyên tắc giảm trừ gia cảnh:

 • Bản thân được chọn 1 nơi giảm trừ trong một hoặc nhiều nguồn thu nhập.

 • Người phụ thuộc: Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong một năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung 1 đăng ký giảm trừ gia cảnh vào 1 người nộp thuế. Người nộp thuế được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu nộp thuế đã đăng ký MST và được cấp MST.

*Đối tượng giảm trừ gia cảnh:

 • Con (đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của chồng hoặc vợ) dưới 18 tuổi.

 • Con trên 18 tuổi bị tàn tật không có khả năng lao động hoặc đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp.

*Đối tượng phát sinh nuôi dưỡng ( cha, mẹ, chồng, vợ…) trong hoặc ngoài độ tuổi lao động không có phát sinh thu nhập từ 1.000.000đ/tháng trở lên, người trong dộ tuổi lao động bị tàn tật, không có khả năng lao động.

3.2: Đối với lao động không ký hợp đồng lao động dài hạn (< 3 tháng).

Trường hợp này đơn vị chi trả khấu trừ luôn 10% số tiền thu nhập, không phân biệt đã có MST hay chưa.

Làm mẫu 02/CK-TNCN để cam kết số tiền 1 năm không quá 108.000.000.

3.3: Đối với cá nhân không cư trú:

Thuế TNCN = TNTT ×Thuế suất 20%

4: Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh:

4.1: Đối với người đăng ký, người phụ thuộc.

Đối với người nộp thuế có thu nhập dưới 9.000.000đ thì không phải làm giảm trừ gia cảnh.

Đối với người nộp thuế có thu nhập trên 9.000.000 thì làm hồ sơ giảm trừ gia canh. Hồ sơ gồm:

 • Chứng minh thư, hoặc giấy khai sinh.(photo công chứng)
 • Sổ hộ khẩu gia đình
 • Giấy xác nhận của địa phương trong trường hợp người phụ thuộc bị tàn tật, không có thu nhập từ 1.000.000 trở lên, con nuôi.

4.2: Đối với kê toán:

Mẫu đăng ký giảm trừ gia cảnh của người phụ thuộc in thành 2 bản, Công ty giữ 1 bản và gửi cơ quan thuế 1 bản theo mẫu 16/ĐK- TNCN.

5: Thủ tục đăng ký MST.

- Chứng minh thư của cá nhân

- Vào TNCN online.com.vn để tải phần mềm dăng ký MST.

- Giải nén và cài đặt phần mềm.

- Khai báo thông tin cá nhân trên phần mềm

- Kết xuất ra 2 file: 1 file gửi bản mềm cho cơ quan thuế, 1 file in ra đóng dấu và gửi cho cơ quan thuế.

(Hiện nay không phải nộp bản giấy cho cơ quan thuế thì in ra 1 file gửi luôn cho cơ quan thuế, gửi bằng  bị chứng thư số)

6. Hướng dẫn làm bảng lương

   Giáo viên hướng dẫn hv làm bảng lương theo yêu cầu của từng doanh nghiệp, tự cân đối chi phí ( đưa ra mức lợi nhuận để học viên tự cân chi phí lương)

6.1: Kê khai thuế TNCN.

- Kê khai nộp thuế TNCN theo quý trong các trường hợp sau (từ ngày 1/7/2013)

+ Có tờ khai thuế GTGT nộp theo quý thì bất kỳ một loại tờ khai TNCN nào kể cả lớn hơn 50.000.000đ cũng sẽ nộp theo quý.

+ DN kê khai nộp thuế GTGT theo tháng, phát sinh khấu trừ thuế TNCN tờ khai 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN nhỏe hơn 50.000.000đ.

- Kê khai nộp thuế theo tháng trong trường hợp doanh nghiệp kê khai nộp thuế GTGT theo tháng, phát sinh bất kỳ một loại tờ khai thuế TNCN từ 50.000.000đ trở lên. Tờ khai 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN.