Kể từ 1/1/2017 mức lệ phí môn bài thay đổi theo TT 302/2016/TT-BTC do bộ tài chính ban hành, thay đổi như sau:

Hàng hóa, vật tư của Doanh nghiệp trong quá trình sử dụng không tránh khỏi việc bị hỏng do quá trình sinh hóa tự nhiên, hết hạn hoặc do thiên tai, dịch bệnh. Vậy xử lý những hàng hóa bị hỏng đó như thế nào là đúng quy định để DN không bị thiệt hại nhiều. Kế toán Vina xin hướng dẫn như sau:

Từ ngày 01/01/2017 thuế môn bài sẽ áp dụng theo NĐ 139/2016/NĐ-CP. Để làm tờ khai thuế môn bài, bạn có thể tải mẫu Tại đây

Mẫu tờ khai thuế môn bài mới theo nghị định 139

Khi nộp thuế môn bài chậm, Doanh nghiệp bạn sẽ bị xử phạt theo quy định của Pháp luật. Tại điều 9 TT166/2013/TT-BTC quy định về việc chậm nộp tờ khai như sau: