Xử phạt chậm nộp quyết toán thuế TNDN

Bạn hiểu thế nào về công việc quyết toán thuế, việc quyết toán thuế có ảnh hưởng gì đến tình hình tài chính của doanh nghiệp? Nếu nộp chậm quyết toán thuế TNDN thì sẽ bị xử phạt như thế nào?

XỬ PHẠT CHẬM NỘP QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN

 

Thời điểm nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Nếu sau ngày này, Doanh nghiệp của bạn mới nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN thì sẽ bị xử phạt. Mức xử phạt được quy định tại tại điều 9 TT166/2013/TT-BTC như sau :

Số ngày chậm nộp

Mức phạt

Từ 1 – 5 ngày ( có tình tiết giảm nhẹ)

Cảnh cáo

Từ 1- 10 ngày

400.000 đ – 1.000.000 đ

Từ 10- 20 ngày

800.000 đ – 2.000.000 đ

Từ 20- 30 ngày

1.200.000 đ – 3.000.000 đ

Từ 30- 40 ngày

1.600.000 đ – 4.000.000 đ

Trên 40 ngày

2.000.000 đ – 5.000.000 đ

 

Kế toán Việt Nam - Nơi đào tạo tư duy kế toán chuyên nghiệp!