Hướng dẫn lên báo cáo tài chính

2,500,000

Khóa học giúp bạn tự tin lên được báo cáo tài chính, biết cách kiểm tra, cân đối chi phí tiền lương, các chi phí hợp lý. In sổ sách, chứng từ kế toán

Thời lượng học: 10