Kế toán thuế

1,500,000

Giúp người học nắm vững luật thuế – kế toán. Từ đó biết cách cân đối tối ưu thuế, kê khai và làm các tờ khai quyết toán, báo cáo thuế và tự tin trong việc giải trình với cơ quan thuế

Thời lượng học: 8