Kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp sản xuất

5,000,000

Khóa học giúp bạn nắm được nguyên lý cơ bản trong hạch toán kế toán tại doanh nghiệp sản xuất. Cập nhật luật thuế, các kê khai và tính các loại thuế phải nộp và lên được báo cáo tài chính, làm tờ khai quyết toán ở DN sản xuất

Thời lượng học: 40