Kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp thương mại

5,000,000

Khóa học giúp bạn nắm được nguyên lý cơ bản trong hạch toán kế toán tại doanh nghiệp thương mại. Cập nhật luật thuế, các kê khai và tính các loại thuế phải nộp và lên được báo cáo tài chính, làm tờ khai quyết toán ở DN Thương mại.

Thời lượng học: 40