Nguyên lý kế toán

1,000,000

Khóa học giúp người chưa biết gì về kế toán có thể hiểu được bản chất và nắm được cách định khoản kế toán và cách lên báo cáo tài chính

Thời lượng học: 7