Quản trị tài chính doanh nghiệp

10,000,000

Khóa học giúp CEO, chủ doanh nghiệp có thêm kiến thức về mặt tài chính. Giúp quản trị tài chính doanh nghiệp của mình hiệu quả hơn Thời lượng học: 5