Thời hạn kê khai hóa đơn GTGT đầu ra – đầu vào

Rate this post

Quy định về thời hạn kê khai hóa đơn đầu vào mới nhất, thời hạn kê khai hóa đơn đầu ra, kê khai sót hóa đơn đầu vào – đầu ra có bị phạt không? Cách xử lý thế nào? Kế toán Vina xin trích các văn bản hướng dẫn cụ thể:

Thời hạn kê khai hóa đơn đầu vào không còn giới hạn 6 tháng đó là quy định tại Thông tư 219/2013/TT- BTC, Công văn 4943/TCT-KK và Công văn 414/TCT-KK, cụ thể như sau:

Theo Khoản 8 điều 14 Thông tư số 219/2013/TT- BTC của Bộ tài chính:

“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.
– Trường hợp DN phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ 
bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

=> Căn cứ quy định trên thì Thời hạn kê khai hóa đơn GTGT đầu vào không còn bị giới hạn(nhưng phải trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh tra, kiểm tra thuế).

—————————————————————————————–

Chi tiết hơn các bạn có thể xem tại 2 Công văn sau của Tổng cục thuế:

1. Theo Công văn 414/TCT-KK ngày 30/1/2018 của Tổng cục thuế:

“Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp trong tháng 11/2016, Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ tính thuế tháng 8/2015, 10/2015, 12/2015 và tháng 11/2016 bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:

– Thời hạn hóa đơn đầu ra: Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó. Đồng thời, đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp kiểm tra, xác minh cụ thể nguyên nhân kê khai chậm, sót các hóa đơn đầu ra của Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An, xác định số thuế phải nộp kê khai thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định.

– Thời hạn hóa đơn đầu vào: thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị được biết, thực hiện./.”

2. Theo Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:

a. Thời điểm kê khai hóa đơn đầu vào:
– Thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Ví dụ: Tháng 05/2020 Công ty kế toán Thiên Ưng phát hiện hóa đơn đầu vào phát sinh tháng 12/2019 chưa kê khai.
-> Thì kê khai vào “Mục I – Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế tháng 04/2020 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 05/2020 nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Chú ý: Kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót vào Kỳ phát hiện hóa đơn đó -> Không được kê khai bổ sung, điều chỉnh vào kỳ phát sinh hóa đơn đó.

b. Thời điểm kê khai hóa đơn đầu ra:
– Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định.

Ví dụ: Tháng 04/2020 Cty phát hiện hóa đơn GTGT đầu ra phát sinh tháng 01/2019 chưa kê khai.
– > Thì kê khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 01/2019 theo quy định.

Chú ý: Kê khai hóa đơn đầu ra bị bỏ sót vào kỳ phát sinh hóa đơn đó (Kê khai bổ sung, điều chỉnh lại kỳ đó) -> Không được kê khai vào kỳ phát hiện hóa đơn đó.

Lưu ý:
Những hóa đơn đầu vào kê khai sau khi được hoàn thuế GTGT sẽ xử lý sao?

– Trường hợp Công ty TNHH Global Garment Sourcing Việt Nam (gọi tắt là Công ty GGS Việt Nam) do Cục Thuế tỉnh Hòa Bình quản lý thuế, phát sinh 196 số hóa đơn bỏ sót năm 2014 chưa kê khai. Ngày 11/3/2015 Cục Thuế tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 426/QĐ-CT về việc kiểm tra sau hoàn thuế GTGT tại Công ty GGS Việt Nam để kiểm tra thuế đối với 05 Quyết định hoàn thuế của năm 2014, thời kỳ hoàn từ tháng 02/2014-12/2014. Ngày công bố quyết định kiểm tra sau hoàn thuế là 03/4/2015 trước thời điểm (kỳ kê khai Quý 1, 2 năm 2015) Công ty mới thực hiện kê khai khấu trừ đối với 196 số hóa đơn bỏ sót năm 2014 nêu trên thì 196 số hóa đơn bỏ sót năm 2014 của Công ty GGS không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

(Theo Công văn 5004/TCT-KK ngày 26/11/2015 của Tổng cục thuế).
Như vậy:
– Thuế GTGT đầu vào kê khai sót chỉ được kê khai khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp.
– Nếu kê khai bổ sung sau thời điểm công bố quyết định thanh, kiểm tra thì không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT.-> Cụ thể Công ty TNHH Global Garment Sourcing Việt Nam (nêu trên), kê khai bổ sung hóa đơn bỏ sót sau ngày cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra -> Nên số hóa đơn bỏ sót không được khấu trừ, hoàn thuế

—————————————————————————————-

Chú ý:
– Theo Khoản 14 điều 14 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính:

1.  DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế thì chỉ được khấu trừ thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh kể từ kỳ đầu tiên kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

Ví dụ: Năm 2019 Công ty kế toán Thiên Ưng kê khai theo pp trực tiếp, sang năm 2020 thì kê khai theo pp khấu trừ.
– Nếu sang năm 2020 phát hiện có hóa đơn GTGT đầu vào còn sót chưa kê khai, thì được kê khai bổ sung sang năm 2020 nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

2. DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thì được tính số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế mà chưa khấu trừ hết 
vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, trừ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *