DOWLOAD TÀI LIỆU

1. Phần mềm HTKK

2. Phần mềm kế toán misa

3. Bảng lương mẫu

4. Bảng kê mua vào bán ra

5. Mẫu nhập mua hàng qua kho

6. Mẫu nhập mua hàng không qua kho

7. Hồ sơ hủy hàng

8. Hồ sơ công tác phí

9. Quy chế lao động

10. Công văn khôi phục mã số thuế

11. File sổ sách kế toán theo TT133