Hướng dẫn nghiệp vụ thuế

Kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót

Kê khai sót hóa đơn đầu ra năm trước? Kê khai sót hóa đơn đầu...

Kê khai bổ sung

Hướng dẫn cách lập tờ khai bổ sung thuế GTGT KHBS được thực hiện bởi...

Hướng dẫn xử lý hóa đơn viết sai

Cách xử lý khi lập sai hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 như:...