Hướng dẫn định khoản chi phí trích trước

Rate this post

Hướng dẫn cách hạch toán chi phí trả trước – Tài khoản 242, hạch toán chi phí thuê nhà, văn phòng, TSCĐ trả trước, chi phí lãi vay trả trước, công cụ dụng cụ dùng trong nhiều kỳ kế toán, chi phí sửa chữa Tài sản cố định …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *