Hướng dẫn định khoản doanh thu chưa thực hiện

Rate this post

Doanh thu chưa thực hiện được ghi nhận vào tài khoản 3387 và được thể hiện như một khoản nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán.

Loại thu nhập này bao gồm các khoản nhận trước của khách hàng cho một hoặc nhiều kỳ, tiền lãi nhận được trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ, chênh lệch giá bán trong trường hợp trả chậm, các khoản trả góp trong trường hợp cam kết giá bán trả tiền ngay…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *