Hướng dẫn xử lý hóa đơn viết sai

Rate this post

Cách xử lý khi lập sai hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 như: Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử viết sai ngày, sai địa chỉ, sai tên hàng hóa, sai thuế suất, sai mã số thuế, sai nội dung…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *