Kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót

Rate this post

Kê khai sót hóa đơn đầu ra năm trước? Kê khai sót hóa đơn đầu vào xử lý thế nào? Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót, kê khai hóa đơn đầu ra bị bỏ sót

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *