Nhập hóa đơn mua công cụ dụng cụ, chi phí trả trước

Rate this post

Khi bạn mua các công cụ dụng cụ sử dụng cho việc sản xuất kinh doanh của công ty nhưng chúng không đủ điều kiện để được xem là tài sản cố định thì các bạn sẽ hạch toán mua CCDC vào sổ nhật ký chung của kế toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *