Nhập hóa đơn mua tài sản cố định

Rate this post

Tài sản cố định bao gồm các tài sản vật chất như đất đai, nhà cửa, thiết bị, máy móc, phương tiện vận chuyển, và các tài sản vô hình như quyền sử dụng đất, bằng sáng chế, giấy phép thương hiệu, và phần mềm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *